27-06-2023

Ny forskning: Kan luftforurening give kræft i bryst og centralnervesystem?

Udendørs luftforurening med partikler øger risikoen for lungekræft. Men forskning tyder på, at forureningen også kan øge risikoen for kræft i både bryst og centralnervesystem. Det vil et nyt forskningsprojekt fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning nu undersøge nærmere.
skorstene med røg
Viden om, hvorvidt luftforurening kan øge risikoen for kræft i bryst og centralnervesystem, kan åbne for nye muligheder for at forebygge de to sygdomme, håber forskerne. Modelfoto: Adobe Stock

Kan de såkaldt ultrafine partikler, der findes i luften omkring os, øge risikoen for kræft i bryst og centralnervesystem?

Det vil forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning prøve at finde svar på. 

I et nyt forskningsprojekt vil forskerne bl.a. bruge modeller, der kan beregne koncentrationen af ultrafine partikler ved alle boligadresser i Danmark. 

Den viden bliver koblet med registerdata, der kan fortælle om sundhed og sygdom hos de mennesker, der har boet på adresserne. Gennem registerdata har forskerne samtidig mulighed for at tage højde for en række forhold, man ved har betydning for sundhed og sygdom, eksempelvis sociale og økonomiske forhold. 

På den måde kan forskningen bidrage til at afklare, om de ultrafine partikler øger risikoen for kræft. Den kan også give svar på, hvor høj mængden af partikler skal være, for at det eventuelt er skadeligt, og om der er særlige tidspunkter i menneskers liv, hvor det er ekstra farligt at blive udsat for de ultrafine partikler.

Luftforurening

Luftforurening kan bestå af både partikler og gasser og udledes fra blandt andet brændeovne, biler, kraftværker og skibe. Indholdet i luftforurening bliver blandt andet inddelt efter partiklernes størrelse, og i den nye undersøgelse har forskerne altså fokus på de ultrafine partikler, som er den mindste form for partikler i luftforurening.

Med mere viden om luftforurenings betydning for vores helbred kan vi både få en større forståelse for sygdommene og bedre mulighed for at forebygge dem. Det kan eksempelvis ske gennem politiske tiltag, der mindsker luftforurening, forklarer seniorforsker Ulla Hvidtfeldt fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Hun leder den nye forskning. 

- Hvis der er en sammenhæng mellem specifikke typer af luftforurening og kræft i bryst og centralnervesystem, åbner det for en ny mulighed for mere målrettet at forebygge de to sygdomme. Det vil være af stor betydning – brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder, og selv om kræft i centralnervesystemet er mere sjælden, er den vanskeligere at behandle og har ofte store konsekvenser for både patienten og de pårørende. Det vil være af stor værdi, hvis vi kan forebygge nogle tilfælde af disse to sygdomme, siger Ulla Hvidtfeldt. 

44 års data
Det kan umiddelbart være vanskeligt at forstå, at der kan være en sammenhæng mellem luftforurening og en øget risiko for kræft i bryst og centralnervesystem. Men forklaringen er måske, at de ultrafine partikler har hormon-lignende effekter og på den måde øger risikoen for brystkræft. 

Tjek din luft

Aarhus Universitet har udviklet hjemmesiden ’Luften på din vej’. Her kan du selv gå ind og se, hvordan luften er på netop din adresse. Her kan man blandt andet søge på mængden af fine partikler som på siden hedder ’PM2,5’.

Besøg hjemmesiden ’Luften på din vej’

Samtidig er partiklerne så små, at de kan vandre fra luftvejene og nå andre organer i kroppen – inklusive centralnervesystemet.

Derfor vil forskerne fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning nu undersøge det nærmere. De har stor ekspertise i netop luftforurening og kræft, og i den nye undersøgelse har de desuden adgang til data helt tilbage fra 1979, hvilket er særlig vigtigt i forhold til kræft. 

- Fordi kræft er lang tid om at udvikle sig, formoder vi, at det er eksponering over lang tid, der kan være særlig problematisk. Derfor er det en fordel, at vi kan få data for så lang tid, siger Ulla Hvidtfeldt. 

Det nye forskningsprojekt går i gang i januar 2024, og forskerne forventer, det tager to år.

Kræftens Bekæmpelse støtter kræftforskningen

Projektet ’Ultrafine partikler og andre typer luftforurening og risiko for brystkræft og tumorer i centralnervesystemet’ har modtaget 1.4 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg – Menneske & Samfund.

Kræftens Bekæmpelse har to videnskabelige udvalg: Udvalget ’Biologi & Klinik’ og udvalget ’Menneske & Samfund’. ’

Biologi & Klinik’ støtter grundvidenskabelige, translationelle og kliniske kræftforskningsprojekter, mens ’Menneske & Samfund’ støtter psykologiske, kulturelle og sociale aspekter ved kræft, samt folkesundhed og epidemiologisk kræftforskning.

Her kan du se listen over alle de projekter, der er støttet gennem udvalget ’Biologi & Klinik’:

KBVU-BK Hoveduddeling 2023

Af Af Mette Vinter Weber Sidst ændret: 27.06.2023