01-09-2023

Nye tal: Brystkræftpatienter venter for længe i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har stadig store problemer med at operere brystkræftpatienter til tiden, viser nye tal. Alarmklokkerne begynder for alvor at ringe, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.
Kræftens Bekæmpelses adm. direktør Jesper Fisker er bekymret på brystkræftpatienternes vegne. Foto: Kræftens Bekæmpelse.

I Region Hovedstaden venter kvinder med brystkræft stadig for længe på at blive opereret for deres sygdom.

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelse, der netop har offentliggjort nye data for 2. kvartal i år for pakkeforløb for kræft.

I 2. kvartal var det kun 34 pct. af kræftpakkeforløbene i Region Hovedstaden, der resulterede i en operation for brystkræft, som blev gennemført inden for forløbstiden. Den er på 27 dage.

Det er et fald på 21 procentpoint fra 1. kvartal 2023, hvor 55 pct. af forløbene blev gennemført  til tiden.

Det er rigtig skidt nyt for kræftpatienterne

Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse

I de seneste par kvartalsopgørelser på brystkræftområdet så det ellers ud til, at Region Hovedstaden havde fået vendt den negative udvikling, men 2. kvartalstal afslører desværre, at det positive forløb var en stakket frist.

- Region Hovedstaden var ellers i fornuftig gænge.  Men når man nærlæser de nye tal, begynder alarmklokkerne for alvor at ringe, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

For udover at tallet – som kaldes målopfyldelsen - på 34 pct.  i sig selv er bekymrende lavt, så var der også markant færre brystkræftpatienter i behandlings- og udredningsforløb i 2. kvartal i Region Hovedstaden. Der var henholdsvis 12 pct. og 15 pct. færre end i 1. kvartal 2023.

- Målopfyldelsen skulle jo alt andet lige gerne stige, når der er færre patienter, der skal undersøges og efterfølgende behandles. Men det gør den ikke. Det er rigtig skidt nyt for kræftpatienterne, understreger Jesper Fisker.

Fakta på brystkræftområdet i Region Hovedstaden

  • Brystkræft (kirurgisk): Region Hovedstaden har ifølge de nye tal en målopfyldelse på blot 34 pct.
  • Det er et fald på 21 procentpoint fra 1.kvartal 2023, hvor målopfyldelsen var 55 pct.
  • 52 færre behandlingsforløb i 2. kvartal kontra 1. kvartal - et fald på 12 pct.
  • Antallet af udredningsforløb er faldet fra 3.199 i 1.kvartal 2023 til 2.753 svarende til en fald på 15 pct. i Region Hovedstaden.

Tiltag virker ikke
Region Hovedstaden har en målsætning om, at 85 pct. af kræftpakkeforløbene gennemføres inden for de faglige anbefalede forløbstider. Det er regionen dog stadig langt fra at kunne indfri.

Kræftens Bekæmpelse er i løbende dialog med hovedstadsregionen og noterer sig, at der pågår et arbejde med at forbedre forholdene for brystkræftpatienter. Men det slår åbenbart ikke igennem ifølge indberetningerne, og det er bekymrende, fastslår Jesper Fisker:

- Kræft er en akut sygdom, hvor tid er afgørende. Jo længere man venter på at komme i behandling, jo dårligere bliver prognosen, så det er afgørende, at kvinderne bliver behandlet til tiden, siger han.

Målopfyldelsen forventes i øvrigt at blive endnu lavere, da tallet er opgjort uden efterregistreringer og dermed ikke er endeligt.

Af Af Casper Bagge Andersen Sidst ændret: 01.09.2023